Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

InterArch

Welcomes You

Καλώς Ορίσατε στο διαδικτυακό τόπο του έργου μας! Σας προσκαλούμε να εξερευνήσετε και να μάθετε περισσότερα για το έργο InterArch, τις προσεχείς εκδηλώσεις και δραστηριότητες που οργανώνουμε. Σχεδιάζουμε πάντα κάτι νέο και συναρπαστικό και ελπίζουμε να συμμετάσχετε μαζί μας!

ΓΙΑ ΤΟ INTERARCH

Η ιστορία του έργου

Η πρόταση για το ερευνητικό πρόγραμμα InterArch, με πλήρη τίτλο “Περιηγητική Ανάδειξη Αρχαιολογικών Χώρων, Φυσικές Και Ψηφιακές Ξεναγήσεις”, σχεδιάστηκε και κατατέθηκε για αξιολόγηση από ερευνητική ομάδα του ΕΜΠ σε συνεργασία με τους λοιπούς φορείς της δράσης, το 2019. Η υλοποίηση του έργου ξεκίνησε το Σεπτέμβριο του 2020. 

Το InterArch εστιάζει κυρίως στη σχεδιαστική διερεύνηση και εφαρμογή συστημάτων υπαίθριας ψηφιακής ξενάγησης και περιήγησης για την προβολή και ανάδειξη αρχαιολογικών χώρων, με πεδίο εφαρμογής τον αρχαιολογικήό χώρο της Αρχαίας πόλης της Μεσσήνης. 

Το σύνολο του έργου, που αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2023, υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) (κωδικός έργου: Τ1ΕΔΚ-01659)

 

Η ΑΡΧΑΙΑ ΜΕΣΣΗΝΗ

Τα νέα μας

Σύντομη περιγραφή κάθε γεγονότος.

Slide
To InterArch ξεκίνησε!
September 1, 2020

Η υλοποίηση του ερευνητικού προγράμματος InterArch, με πλήρη τίτλο “Περιηγητική Ανάδειξη Αρχαιολογικών Χώρων, Φυσικές Και Ψηφιακές Ξεναγήσεις”, ξεκίνησε το Σεπτέμβριο του 2020. Το πρόγραμμα εστιάζει στη σχεδιαστική διερεύνηση και εφαρμογή συστημάτων υπαίθριας ψηφιακής ξενάγησης και περιήγησης για την προβολή και ανάδειξη αρχαιολογικών χώρων, με πεδίο εφαρμογής τον αρχαιολογικό χώρο της Αρχαίας πόλης της Μεσσήνης.

Το σύνολο του έργου, που αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2023, υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) (κωδικός έργου: Τ1ΕΔΚ-01659)

Slide
Επισκεφθείτε την Αρχαία Μεσσήνη
April 1, 2021

Στο πλαίσιο της εν εξελίξει έρευνας που απαιτείται για την πραγματοποίηση του έργου “Περιηγητική Ανάδειξη Αρχαιολογικών Χώρων, Φυσικές Και Ψηφιακές Ξεναγήσεις” και την εφαρμογή στον χώρο των προτεινόμενων στόχων του, η διερεύνηση της φυσικής παρουσίας του επισκέπτη στο φυσικό περιβάλλον είναι καθοριστική. Καθώς η ελεύθερη κίνηση των επισκεπτών στο χώρο θα συμβάλει καθοριστικά στην ανάπτυξη πολλαπλών σεναρίων ξενάγησης, σχεδιάζεται πρότυπη εφαρμογή καταγραφής της κίνησης των επισκεπτών κατά τη διάρκεια της επίσκεψης τους στον αρχαιολογικό χώρο της Αρχαίας πόλης της Μεσσήνης.

Slide
ArchTrail
July 1, 2021

Η δημιουργία της εφαρμογής ArchTrail ολοκληρώθηκε! Η εφαρμογή, που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος InterArch “Περιηγητική Ανάδειξη Αρχαιολογικών Χώρων, Φυσικές Και Ψηφιακές Ξεναγήσεις” από την εταιρεία Διάδρασις, είναι πλέον διαθέσιμη για download σε iOs και Android.

Αν βρεθείτε στην Αρχαία Μεσσήνη και θελήσετε να συμμετάσχετε στην έρευνα καταγραφής που διενεργούμε, μπορείτε να κατεβάσετε στην κινητή σας συσκευή την εφαρμογή Archtrail.

Slide
Η καταγραφή συνεχίζεται!
November 1, 2021

Η καταγραφή της κίνησης των επισκεπτών στον αρχαιολογικό χώρο της Αρχαίας Μεσσήνης συνεχίζεται και το Νοέμβριο. Η καταγραφή των υφιστάμενων ροών των επισκεπτών θα αποτελέσει βασικό εργαλείο αξιολόγησης του τρόπου με τον οποίο προσεγγίζεται ο πολυσύνθετος αυτός ευρύτατος χώρος και έχει ως στόχο να αποκαλύψει τις διάφορες εκδοχές του, σε σχέση με τις αφορμές και τα ερεθίσματα που προσφέρει, ώστε να αποδίδεται κάθε φορά ευκρινώς η πληροφορία του πολιτιστικού τοπίου.

previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

Inter Arch

ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Το έργο InterArch πραγματοποιείται συνολικά από τέσσερις φορείς, το Εργαστήριο Αρχιτεκτονικού Χώρου και Επικοινωνίας της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, την Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας, την Εταιρεία Μεσσηνιακών Αρχαιολογικών Σπουδών και την εταιρεία Πληροφορικής Διάδρασις.

Image Gallery

Φωτογραφίες από τον αρχαιολογικό χώρο της Αρχαίας Μεσσήνης και τα σημαντικά ευρήματά του.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Η ιστοσελίδα σχεδιάστηκε από την ερευνητική ομάδα του ΕΜΠ .
Μέρος του φωτογραφικού υλικού παραχωρήθηκε από την Εταιρεία Μεσσηνιακών Αρχαιολογικών Σπουδών.

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Περιηγητική Ανάδειξη Αρχαιολογικών Χώρων.
Φυσικές Και Ψηφιακές Ξεναγήσεις

contact us

Social Media